Hvornår holder jeg ferie/fridage.

Jeg holder ferie/fridage ca. 6 uger + 5 dage om året. Der vil i disse perioder ikke være pasnings- muligheder.

Jeg melder selvfølgelig ud til jer forældre, ligeså snart jeg ved noget.

I vil som udgangspunkt få en seddel med hjem inden jul, med ferie for hele det næste år.

Jeg holder 3 uger i sommerferien (primært i de 3 uger skolen holder lukket) 

 

Feriedage for 2019: 

Februar :        D. 11. 12 og 13. - Vinterferie.

April:              D. 15. 16 og 17. - påskeferie

Maj:               D. 31. - Dagen efter kr. Himmelfartsdag.

Juni:               D. 5. - Grundlovsdag.

Sommerferie: Uge: 29, 30 og 31.

Efterårsferie: Uge 42

December:     D. 20. og lukket mellem jul og nytår.

Englebasserne åbner igen d. 3. Januar. 2020

Der kan forkomme lidt flere dage.

 

Jeg melder, så vidt det er muligt ud, et helt år af gangen, hvordan der er lukket, og bestræber mig på, at vi kan finde nogle gode løsninger sammen{#smileys123.tonqueout}

Der er lukket på helligdagene.

Vikar 

I tilfælde af, at jeg skal til tandlæge, læge el. ligende, kommer min mor, som er godkendt som vikar til at passe mine børnCool Jeg vil så vidt det er muligt sørge for, at det bliver i børnenes middagslur.